Mastorakenteet

Tarjoamme kattavan mastotuotevalikoiman, joka sisältää sekä harustetut ja vapaasti seisovat ristikkomastot että antennipylväät eli putkimastot. Selaa mastotuotevalikoimaa tästä.

Telekommunikaatiomastot voivat olla harustettuja tai vapaasti seisovia ristikkomastoja tai putkimastoja.
Mastojen rakenne määritellään tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.
Korkeimmat toimittamamme harustetut telekommunikaatiomastot ovat olleet 150 m korkeita ja vapaasti seisovana 80 m.

LATAA ESITE SELAA (SLIDESHARE)

Valmistamme tutka-antenneja meri- ja yleisvalvontaan. Löydämme tutkatoimintaan sopivan mastoratkaisun kokemuksella ja ammattitaidolla.

Kameramastoilta vaaditaan sekä siroutta että jäykkyyttä takaamaan riittävän korkealaatuinen videokuva kaikissa sääolosuhteissa.

Mastomallistostamme löytyy aluevalaistukseen mastoja 15 metristä 40 metriin.

Kaupunkialueilla missä solukoot ovat pienempiä ja rakennustilaa on vähän joudutaan usein käyttämään olemassa olevia rakennuksia tai rakenteita antennien asennuksessa. Aerial Oy:llä on tarjota laaja valikoima erilaisia modulaarisia kattomastoja, seinäasennussarjoja sekä muita kiinnitystarvikkeita kaupunkikohteiden asennustarpeisiin.

LATAA ESITE SELAA (SLIDESHARE)

Mastoasennukset

Aerial Oy:n omat mastoryhmät huolehtivat maston pystytyksistä, antenni- ja kaapeli- asennuksista lopputarkastuksineen. Ryhmät työskentelevät kaikkina vuodenaikoina ja takaavat nopean, turvallisen ja kestävän pystytys- ja asennuspalvelun ”avaimet käteen”-periaatteella. Toimimme aina kustannustehokkaasti: Mastoryhmämme saapuessa heillä on tarvittaessa kaikki komponentit mukana; masto, antennit, kaapelit, maadoitustarvikkeet, asennustarvikkeet jne.

Antenniasennukset ja kaapelointi

Antenniasennukset ja kaapelointi on edullisinta maston pystytyksen yhteydessä, mutta se voidaan tilata myös erikseen esim. olemassa oleviin kohteisiin. Asennusryhmämme tarjoavat nopean, luotettavan ja kustannustehokkaan palvelun antennipiirimittauksineen.

Perustukset, tiet ja laitetilat

Yleensä toimitamme myös perustuksen mastokohteisiin sovittujen ohjeiden, materiaalien ja laskelmien mukaan. Myös laitetila perustuksineen järjestyy kohteeseen ja tarvittava mastotie valmistuu meidän toimestamme.

Lopputarkastus

Työmaan valmistuttua asiantunteva työnjohtajamme edustaa asiakasta lopputarkastuksessa.

Tarjoamme mastolaskentapalvelun kohteeseen kuin kohteeseen. Sen avulla optimoidaan rakenne, materiaalin ja mekaanisten ominaisuuksien suhteen, vastaamaan kohteessa olevia ympäristöolosuhteita. Toimitamme pyynnöstä kirjallisen lausunnon analyysin tuloksista graafisine kuvaajineen.

Tarjoamme laskentapalvelua myös jo olemassa oleville rakenteille. Analyysit voidaan suorittaa myös muiden valmistajien mastoille.

Käytämme alan viimeisintä teknologiaa laskentaohjelmissamme. FEM analyysit voidaan suorittaa mm. 3D-CAD malleille.

Suoritamme mastohuoltoja niin omille kuin muiden valmistajien mastoille. Huollot suoritetaan Masto-ohje 1980 mukaan.

Mastoa valitessa on viisasta mitoittaa masto hieman suunnitellun kuormituksen yläpuolelle. Näin tulevaisuuden tarpeet on huomioitu jo uutta kohdetta rakennettaessa.

Tarjoamme kuitenkin jo olemassa olevien mastojen vahvistamista ja jatkamista. Tuoteohjelmaan kuluu mm. jälkiasennettavat kiertymän estäjät. Keveillä mastojatkoilla on myös mahdollista jatkaa mastoja.

Tarjoamme antennipiirimittauksia tilauksesta. Kalibroidut mittalaitteet mittaavat häviöt taajuuden funktiona (tai etäisyyden). Jokainen mittaus talletetaan ja dokumentoidaan. Antennipiirimittaukset tehdään yleensä mastotoimitusten yhteydessä, mutta teemme tarvittaessa myös pelkkiä mittauksia.

Tarjoamme visualisointipalvelua. Tämä tarkoittaa aidon 3D-mallin sijoittamista valokuvaan. Näin saadaan esimerkiksi lupakuviin liitettyä myös maisemallinen näkökulma, eli miltä masto luonnossa näyttää.